Закон про акціонерні товариства офіційно опубліковано

20 серпня 2022 року в газеті «Голос України» офіційно опубліковано Закон № 2465-IX «Про акціонерні товариства».

Закон спрямований на вдосконалення та подальшу гармонізацію законодавства про акціонерні товариства шляхом:

  • запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування;

  • приведення ряду його норм у відповідність до законодавства ЄС;

  • надання можливості запровадження в акціонерних товариствах однорівневої структури управління товариством;

  • врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства.

Крім того, Закон також вносить зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема, ЦивільногоГосподарськогоКримінального процесуального кодексівзаконів «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»«Про цінні папери та фондовий ринок»«Про депозитарну систему України».

Відповідно до розділу XIX Закону «Прикінцеві та перехідні положення» Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року, крім:

– положень статей 36 – 55 Закону щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи, які набирають чинності з 1 січня 2024 року;

– підпункту 20 пункту 3 розділу XIX, який набирає чинності з 1 січня 2024 року.

За повідомленням Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Поділитися