За мобілізованими працівниками можуть зберігати заробіток, але за власним рішенням роботодавця – Мінекономіки

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігають місце роботи і посада.

Відповідна редакція ч. 3 ст. 119 КЗпП діє із 19.07.2022 року завдяки Закону № 2352.

Мінекономіки у листі від 28.07.2022 р. № 2498/4/4.1-ЗВ-22а підсумовує, що з дня набрання чинності Закону № 2352 (19.07.2022 року) за працівниками, призваними (прийнятими) на військову службу до цієї дати, слід зберігати лише місце роботи (посаду).

Водночас ст. 91 КЗпП дозволяє роботодавцю в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

В колдоговорі встановлюють взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.).

Тож колдоговір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Це значить, що роботодавець може передбачити в колдоговорі умову про збереження середнього заробітку за призваними (прийнятими) на військову службу працівниками.

Поділитися