РНБО затвердила Положення про Державний реєстр санкцій: які відомості туди вноситимуть

29 січня Президент Указом № 36/2024 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони “Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій”.

Затверджене Положення визначає порядок ведення та доступу до єдиного Державного реєстру санкцій (Реєстр), а також надання відомостей з нього.

Установлено, що Реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції.

У Реєстрі можуть використовуватися засоби інших інформаційно-комунікаційних систем.

Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.

Реєстр створюється і ведеться відповідно до вимог Закону “Про санкції” (Закон) з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб’єктів, щодо яких застосовано санкції.

Реєстр ведеться українською та англійською мовами з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до національних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

Об’єктами Реєстру є інформація про осіб, щодо яких застосовані санкції, які ідентифікуються за допомогою реєстрових номерів.

Джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони, введене в дію указом Президента, а у випадках, передбачених Законом, – затверджене постановою Верховної Ради, а також судові рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону. До Реєстру вноситься інформація, що міститься в рішеннях РНБО про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій, у судових рішеннях про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону, та інша інформація, передбачена Положенням.

До Реєстру може вноситися довідкова інформація, отримана в результаті інформаційних обмінів, із зазначенням джерела, зокрема додаткові ідентифікаційні дані осіб, щодо яких застосовано санкції.

Ведення Реєстру забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони, який є його держателем.

У Реєстрі зазначається така інформація (види реєстрових даних):

1) підстави для застосування, скасування чи внесення змін до санкцій;

2) перелік санкцій, що застосовуються, скасовуються чи змінюються, у розрізі кожної особи, щодо якої застосовано санкції;

3) строк застосування санкцій та термін закінчення їх дії;

4) реквізити:

а) рішення РНБО про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій (дата та назва);

б) указу Президента, яким уведено в дію рішення РНБО про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій (дата, номер та назва), а у випадках, передбачених Законом, – також постанови Верховної Ради про затвердження відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони (дата, номер та назва);

в) судового рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону, яке набрало законної сили (дата ухвалення судового рішення та єдиний унікальний номер справи);

5) органи державної влади та інші державні органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій;

6) перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації, зокрема:

а) для юридичної особи – найменування, країна реєстрації та, за наявності: реєстраційний, ідентифікаційний, податковий номер (код), місцезнаходження;

б) для фізичної особи – ім’я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дата народження та, за наявності: ідентифікаційний, податковий номер (код), серії (за наявності) та номери паспортних документів, місце народження, місце проживання, громадянство;

в) відомості про іноземну державу або невизначене коло осіб певного виду діяльності, щодо яких застосовано санкції;

г) інші відомості, що їх ідентифікують (за наявності);

7) наявні в осіб, визначених в абзацах другому (зокрема відокремлених підрозділів таких осіб) і третьому підпункту 6 цього пункту, ідентифікаційні коди в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційні номери облікових карток платників податків та унікальні номери записів в Єдиному державному демографічному реєстрі зазначаються обов’язково;

8) у разі відсутності відомостей про країну реєстрації та громадянської належності осіб, визначених в абзацах другому і третьому підпункту 6 цього пункту, відповідно обов’язково зазначається інформація про відсутність реєстрації та громадянства України;

9) відомості про суб’єкта внесення пропозиції про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій стосовно кожної особи, щодо якої застосовані санкції.

Унесення відомостей здійснюється на підставі:

1) рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом Президента України, а у випадках, передбачених Законом, – затвердженого постановою Верховної Ради України;

2) судового рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону.

Поділитися