Рада адвокатів роз’яснила, чи можна двічі використати ордер з однією серією та номером

Наскільки коректне оформлення адвокатом ордера на надання правничої (правової) допомоги на бланку з однією і тією ж серією та номером, але з різним змістом, зокрема інформацією про дату його оформлення, органу, де здійснюється надання правничої допомоги?

Відповідь на це практичне запитання від адвоката надала Рада адвокатів України у роз’ясненні про використання бланків ордерів (рішення від 15-16 грудня 2023 року № 137).

У Раді адвокатів виходили з того, що відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ордер – це письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

Положення про ордер, затверджене рішенням РАУ від 12.04.2019 № 41, встановлює єдині для всіх адвокатів України правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордера.

Бланки ордерів генеруються у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на сайті НААУ, слідуючи командам системи. При цьому облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично системою управління електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України. Історія генерування ордерів також відображається в Особистому кабінеті та в адміністративній частині електронної бази даних ЄРАУ.

Відповідно до п. 12 Положення ордер містить реквізити, зокрема, серію, порядковий номер ордера, прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається правова допомога, а також назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом, із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до ст. 19 Закону.

Таким чином, враховуючи приписи Положення, один згенерований бланк ордера, якому присвоєна серія і номер, є оригіналом і повинен існувати в єдиному примірнику. Використання бланка ордера повторно для представництва різних клієнтів, у різних органах, у різний період часу є порушенням Правил адвокатської етики.

Поділитися