Пропустив 6-місячний строк на спадкування: що робити?

Поширена ситуація на практиці, коли несвідомо і в силу людського фактору пропускають 6-місячний строк від смерті спадкодавця для подачі нотаріусу заяви на прийняття спадщини, у зв’язку з чим позбавляються можливості оформлення спадкового майна (будинку, землі, авто тощо).

Нагадаю, що 6 місяців від смерті спадкодавця – це єдиний важливий строк, який потрібно пам’ятати та дотримуватися у випадку, якщо зіштовхнулися з питанням спадкування.

Заява про прийняття спадщини (або відмову від прийняття, якщо було прийнято таке рішення) подається нотаріусу виключно особисто за останнім місцем проживання померлого (ст. 1221 Цивільного кодексу України). Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місце знаходження основної частини рухомого майна.

У разі пропуску такого строку встановлення додаткового строку для прийняття спадку можливе, або за згодою інших спадкоємців, які прийняли спадщину, або в судовому порядку.

Разом з тим, в суді не все так просто, адже доведенню підлягають об’єктивні, непереборні, істотні труднощі для своєчасного (тобто в 6-місячний строк) прийняття спадщини. Аналіз судової практики вказує, що поважною причиною, підтвердженою документально, може бути тривала хвороба спадкоємця, складні умови праці, які, зокрема, пов’язані з тривалим відрядження, в т. ч. закордонним, перебуванням на строковій військовій службі (див. постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 20 січня 2021 року у справі №752/11156/18-ц; від 12 квітня 2021 року у справі №589/1863/13-ц; постанову Верховного Суду у складі постійної колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 26 червня 2019 року у справі №565/1145/17, а також п. 2 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» від 16.05.2013 №24-753/0/4-13).

Ще один момент, на який завжди варто звернути увагу, чи спадкоємець на момент смерті спадкодавця не проживав разом з ним постійно за однією адресою (наприклад, доглядав за хворим тощо). Адже встановлення такого факту надасть також можливість вирішити питання із прийняттям спадщини в судовому порядку.

Згідно з ч. 3 ст. 1268 ЦК України, спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Отже, щодо спадкоємців, які на час відкриття спадщини постійно проживали спільно із спадкодавцем, встановлюється презумпція прийняття спадщини, яка може бути спростована лише шляхом подання ними заяви про відмову від спадщини до нотаріальної контори. Для тих спадкоємців, які не проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, єдиним виявом бажання прийняти спадщину є заява про це, подана до нотаріального органу (ч. 1 ст. 1269 ЦК України).

Згідно з пп. 4.10. п. 4 глави 10 розділу 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року №296/5, видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, жодним строком не обмежена. Тобто спадкоємець, який прийняв спадщину, може звернутися за видачею свідоцтва протягом будь-якого часу після закінчення строку, встановленого для прийняття спадщини. Особливе значення при цьому має факт постійного проживання спадкоємця на час відкриття спадщини разом із спадкодавцем, який підтверджує фактичне прийняття спадщини і має бути доведений спадкоємцем.

У такому випадку вказані обставини є підставою для звернення з позовом або заявою (в залежності від наявності або відсутності спору щодо спадкового майна) про встановлення факту постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не з позовом про надання додаткового строку для прийняття спадщини (п. 2 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13). Таким чином, законодавець в означеній ситуації висунув вимогу про обов’язковість постійного проживання спадкоємця разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, що ставить прийняття спадщини у такому випадку в залежність від факту спільного постійного проживання вказаних осіб.

У відповідності до п.п. 3.21, 3.22. глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, спадкоємець, який постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного кодексу, він не заявив про відмову від неї. У разі відсутності у паспорті такого спадкоємця відмітки про реєстрацію його місця проживання доказом постійного проживання із спадкодавцем може бути: довідка органу реєстрації місця проживання про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем.

Таким чином, якщо має місце пропуск 6-місячного строку на прийняття спадщини, і відсутні об’єктивні та поважні причини пропуску такого строку, завжди варто звернути увагу на наявність або відсутність відмітки про реєстрацію місця проживання особи-спадкоємця із спадкодавцем, а за відсутності такої відмітки частим доказом на практиці є довідка сільської/селищної ради про постійне проживання без реєстрації в т.ч. на момент смерті за однією адресою разом з померлим, ведення спільного господарства тощо.

Згідно ж роз’яснень, викладених у п.п. 2, 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» №7 від 30.05.2008 року, якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд про встановлення цих фактів. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення факту постійного проживання із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у зв’язку з цим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту постійного проживання з спадкодавцем на час відкриття спадщини.

Отже, якщо ви в силу певних обставин, пропустили строки для прийняття спадщини, завжди варто зважити всі наявні фактичні обставини, поважність причин пропуску таких строків та вибрати максимального прийнятний шлях для виправлення наявної ситуації.

Опубліковано за матеріалами ЛІГА:ЗАКОН

Поділитися