Новий Закон про захист прав споживачів офіційно опубліковано

7 липня в газеті «Голос України» офіційно опубліковано новий Закон № 3153-IX «Про захист прав споживачів».

Президент підписав документ 5 липня 2023 року.

Держпродспоживслужба інформує, що Закон було розроблено з метою наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу та гармонізації системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС.

Документ набирає чинності через один рік з дня його опублікування, але не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, за виключенням деяких положень Закону.

Держпродспоживслужба розповіла про новації Закону:

  • актуалізовано визначення та терміни, приведено їх у відповідність до умов сучасного бізнесу, в тому числі щодо електронної комерції (інтернет-торгівлі);

  • передбачено запровадження Єдиного державного веб-порталу для споживачів у сфері електронної комерції (Портал е-покупець) – електронної системи для збирання, накопичення, обробки, захисту, обліку та надання споживачам інформації про суб’єктів електронної комерції, комунікації суб’єктів електронної комерції, споживачів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та інших державних органів, які здійснюють захист прав споживачів у відповідних сферах у межах компетенції;

  • створення автоматизованої системи перевірених продавців – інформаційної системи, яка є складовою частиною Порталу е-покупець;

  • визначаються права споживача у разі придбання непридатного чи небезпечного харчового продукту;

  • обмеження доступу до веб-сайту суб’єкта господарювання за зверненням Держпродспоживслужби до провайдера у разі порушення законодавства таким суб’єктом господарювання;

  • інші положення, які на сьогодні не врегульовано законодавством про захист прав споживачів.

Також Законом передбачаються нові повноваження Держпродспоживслужби як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів, зокрема:

  • взаємодія із суб’єктами господарювання, споживачами та іншими ЦОВВ в Порталі е-покупець;

  • подання до суду позовів про захист прав споживачів, у тому числі щодо невизначеного кола споживачів;

  • вжиття заходів, передбачених законодавством, відносно суб’єктів господарювання – виробників товарів тощо.

Документ передбачає нові норми, що стосуються мовного питання. Урегульовано питання надання споживачеві інформації про продукцію. Так, інформація про продукцію розміщується на поверхні, яка має найбільшу площу, товару чи харчового продукту та/або упаковки, етикетки, приєднаної до товару чи харчового продукту і не повинна приховуватися або спотворюватися іншою текстовою чи графічною інформацією. При цьому розмір шрифту, яким наноситься інформація державною мовою, не може бути меншим за розмір шрифту, яким наноситься інформація іншою мовою.

Крім того, Законом встановлено, що така інформація не може надаватися державною мовою держави-агресора або держави-окупанта. Таким чином, посилено вимоги до надання інформації про продукцію, встановлені на сьогодні день чинними законами «Про захист прав споживачів» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Поділитися