Нацбанку можуть розширити повноваження в умовах воєнного стану

В Парламенті зареєстровано законопроєкт № 7465 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні”.

Зокрема, пропонується:

1) надати Національному банку України право в умовах воєнного стану здійснювати за потреби оперативне перерахування коштів до Державного бюджету, а також брати участь у заходах для здійснення належного фінансового забезпечення держави в таких умовах;

2) надати Національному банку України право вести під час особливого періоду у визначеному ним порядку рахунки державних органів, призначені для забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України або ліквідації збройного конфлікту та їх наслідків, а також для благодійних пожертв та гуманітарної допомоги;

3) доповнити функцію Національного банку України щодо реалізації державної політики з питань захисту державних секретів у системі Національного банку України здійсненням організаційно-правових заходів щодо охорони державної таємниці відповідно до закону;

4) наділити спостережну раду кредитної спілки протягом дії воєнного стану в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки, що включає:

  • залучення і повернення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на/із депозитні(их) рахунки(ів) та виплату процентів на внески (вклади) членів кредитної спілки;

  • надання кредитів членам кредитної спілки, іншим кредитним спілкам, оплату за дорученням своїх членів вартості товарів, робіт і послуг у межах наданих таких кредитів, крім погашення членами кредитної спілки заборгованості за наданими кредитами;

  • заміну забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами на суму забезпечення, що є меншою за суму заборгованості за кредитним договором, крім випадків, коли заставне майно було втрачено/пошкоджено під час воєнних дій;

  • виплату бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород особам, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою, крім виплат, які є фіксованими складовими такої винагороди;

  • збільшення обсягів капітальних інвестицій за основними засобами та нематеріальними активами, які забезпечують діяльність кредитної спілки, але не забезпечують отримання доходу, крім нерухомого майна, що перейшло у власність кредитної спілки на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;

  • подання фінансової звітності та інших звітних даних до Національного банку України.

5) врегулювати питання відновлення діяльності кредитної спілки після періоду її зупинення;

6) спростити процедури прийняття рішень щодо можливості залучення вільних до розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів, створених при Моторному (транспортному) страховому бюро України, для придбання облігацій внутрішньої державної позики;

7) продовжити термін дії Закону України “Про фінансову реструктуризацію” до 1 січня 2028 року;

8) встановити пріоритет Закону України “Про валюту і валютні операції” у разі запровадження заходів захисту під час проведення платіжних операцій;

9) перенести термін введення в дію Закону України “Про платіжні послуги” з 01.08.2022 на 01.12.2022;

10) виключити обов’язок для суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності повідомляти Національний банк України про відкриття таким суб’єктом валютного рахунку в банківській установі за межами України;

11) скасувати вимогу щодо обов’язку гарантувати грошові вимоги та права на вимоги виконання договірних зобов’язань першокласними банками для цілей іноземного інвестування (тобто, прирівняти ці вимоги до відповідних вимог, що передбачені загальним законодавством для національних інвесторів).

Поділитися