Нацбанк посилює нагляд за фінансовим ринком: які кроки передбачено

Для посилення нагляду за фінансовим ринком Національний банк уносить зміни до організаційної структури, спрямовані на подальше удосконалення ризик-орієнтованого нагляду з урахуванням нових викликів, що постають перед НБУ.

Так, задля підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати Департамент банківського нагляду та створити у структурі Національного банку:

 • Департамент інтегрованого нагляду за банками;

 • Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб.

Регулятор пояснив, що такі зміни є черговим кроком до відповідності міжнародним стандартам банківського нагляду (Основних Базельських принципів ефективного банківського нагляду). Вони враховують результати спільної роботи Національного банку та експертів Міжнародного валютного фонду з питань стратегічного планування функцій банківського нагляду.

Таке зобов’язання зафіксовано в Меморандумі про економічну та фінансову політику України з МВФ від 24 березня 2023 року.

Департамент інтегрованого нагляду за банками матиме розширені повноваження та межі відповідальності. Він не лише продовжить виконувати всі функції Департаменту банківського нагляду, але й виконуватиме окремі функції щодо нагляду за надавачами платіжних послуг з метою забезпечення виконання ними вимог Закону “Про платіжні послуги” (крім норм законодавства, передбачених частиною другою статті 82 цього Закону) та відповідних нормативно-правових актів Національного банку України.

Департамент, зокрема, здійснюватиме:

 • нагляд за діяльністю надавачів платіжних послуг (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування), надавачів обмежених платіжних послуг;

 • контроль за дотриманням пруденційних нормативів надавачами платіжних послуг та ініціювання застосування заходів впливу в разі виявлення порушень;

 • контроль за усуненням порушень, виконанням рішень Нацбанку про застосування відповідних заходів впливу, виконанням пред’явлених (висунутих) вимог щодо усунення порушень;

 • аналіз показників діяльності надавачів фінансових платіжних послуг щодо операцій, регламентованих законодавством;

 • контроль за дотриманням надавачами фінансових платіжних послуг вимог до капіталу, забезпеченням збереження коштів користувачів платіжних послуг;

 • контроль за дотриманням порядку, вимог та строків подання надавачами платіжних послуг до Національного банку звітності, іншої інформації про виконані платіжні операції в межах надання обмежених платіжних послуг.

Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб виконуватиме функції щодо:

 • виявлення під час здійснення банківського нагляду ознак пов’язаності осіб із банками;

 • підготовки пропозицій стосовно визначення осіб пов’язаними з банками для розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури;

 • здійснення контролю за операціями банків із пов’язаними з банком особами.

Департамент інтегрованого нагляду за банками та Відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб входять до вертикалі підпорядкування “Пруденційний нагляд”, загальне керівництво якою здійснює заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.

Зараз працівники Департаменту банківського нагляду продовжують виконувати свої повноваження та посадові обов’язки до завершення кадрових процедур відповідно до законодавства про працю або переведення в новостворені підрозділи.

На вакантну посаду керівника новоствореного департаменту здійснюватиметься пошук та відбір кандидата, який зможе сприяти посиленню цього важливого напряму діяльності Національного банку.

За повідомленням НБУ

Поділитися