Інспекторам Держпраці значно розширили повноваження під час перевірок бізнесу та збільшують штрафи – нові правила від Мінекономіки

21 липня 2021 року Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроект «Про безпечність та здоров’я співробітників на роботі».

Законопроект розроблявся (корегувався) з 2019 року, і повинен був вступити в силу з 1 січня 2021 року. Чого не сталося, процес затягнувся. Було багато редакцій документа, і нічого завершеного.Спочатку планувалося збільшення кількості штрафів у сфері охорони праці, а інспекторам праці збиралися знову дозволити проводити перевірки в будь-який час. Зараз з’явилася нова версія законопроекту.

У пояснювальній записці говориться, що документ розроблений для формування нової національної системи запобігання професійним ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу в сфері організації безпеки та здоров’я працівників та імплементації положень Директиви 89/391 / ЄЕС про введення заходів, покликаних заохочувати до поліпшення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі.Ключова проблема, яку передбачається розв’язати, – застарілість і неефективність існуючого способу державного регулювання безпеки та здоров’я працівників.

Діюча система охорони праці функціонує за «реактивним» принципом коригувальних дій. Тобто за принципом реагування на наслідки нещасних випадків у вигляді видання державою нормативних актів, які передбачають правила безпечної поведінки при виконанні відповідних робіт.

На українських роботодавців впливають за допомогою адміністративних або кримінальних покарань за порушення наявних правил. Хоча міжнародна практика давно змінилася: роботодавець більш самостійний у виборі ефективних способів організації безпеки працівників і несе в першу чергу матеріальну (фінансову) відповідальність за якість такого вибору і ефективність визначеної ним політики безпеки.

Ще пряме держрегулювання при виконанні робіт призвело до накопичення безлічі застарілих нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці. Старі норми не відповідають реальним потребам в безпеці і часто носять формальний характер. Тому роботодавці часто їх порушують і платять за це штрафи, замість того, щоб будувати безпеку праці за новими принципами та дійсно захищати людей.

У законопроекті Мінекономіки замість ст. 265 щодо штрафів з’являться нові статті про правила перевірок Держпраці та інспекторів праці.

За новим документом, державний нагляд (контроль) за дотриманням трудового законодавства буде здійснювати Державна інспекція праці відповідно до цього Кодексу та затвердженого під нього підзаконними актами. Держпраця буде все контролювати за допомогою інспекційних перевірок. Також дотримання трудового законодавства зможуть перевіряти органи місцевого самоврядування. А громадський контроль повинні будуть забезпечувати профспілки і професійні об’єднання.

У ст. 261 КЗпП уточнюються основні права інспекторів праці. Зокрема, вони мають право (за умови пред’явлення службового посвідчення):

1. при проведенні інспекційного відвідування безперешкодно без попереднього повідомлення в будь-яку годину доби відвідувати будь-які робочі місця (зони), а також проходити в будь-які виробничі, службові та адміністративні приміщення, в яких використовується наймана праця;

2. проходити в денний час в нежитлові будівлі, приміщення, споруди та інші об’єкти, в яких (на яких) знаходяться фізичні особи, щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця;

3. знайомитися з оригіналами і робити копії (в тому числі – електронні) актів об’єктів відвідування, що стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;

4. один або в присутності свідків задавати об’єкту відвідування і / або працівникам, представникам профспілок, їх організацій та об’єднань, члени яких працюють на об’єкті відвідування, питання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про стан дотримання вимог законодавства про працю, їх порушення та вжиті заходи щодо усунення таких порушень;

5. вимагати від об’єктів відвідування забезпечення вільного доступу працівників до інформації відповідно до вимог законодавства;

6. вимагати припинення незаконних дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

7. відбирати зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються;

8. за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу такою, що виконується в рамках трудових відносин, незалежно від назви і виду договірних відносин між сторонами;

9. вносити об’єктам відвідування обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;

10. у випадках обґрунтованої безпосередньої загрози здоров’ю або життю людей вносити об’єктам відвідування обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення такої небезпеки;

11. надавати уповноваженим органам рекомендації про усунення від виконання обов’язків винних у порушенні законодавства про працю працівників об’єкта відвідування або притягнення їх до відповідальності відповідно до закону;

12. залучати в порядку, затвердженому Кабміном, правоохоронні органи для припинення незаконних дій об’єкта відвідування й осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов’язки;

13. складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення та застосовувати адміністративні стягнення;

14. одержувати безоплатно від об’єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, державних органів статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;

15. витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будівлях, спорудах та інших об’єктах, місцях, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов’язки, документи, що посвідчують особу;

16. здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- і відеотехніки.

Державні інспектори праці у ході здійснення повноважень, передбачених пунктами 1 і/або 2 частини дев’ятої статті, можуть отримувати доступ до житла людини, але при його згоді або за рішенням суду.

Також законопроектом Мінекономіки змінюються розміри окремих трудових штрафів:

ЗА фактичний допуск працівника до роботи з порушенням вимог ч.3 ст. 24 КЗпП, оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи в повний робочий час, виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування ЄСВ – в 15-тикратному розмірі мінімальної заробітної плати (юридичні особи та СПД, які є платниками єдиного податку I і II груп – у 10-кратному), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.На сьогоднішній день відповідно до ст. 265 КЗпП штраф становить 10 МЗП (з 01.01.2021 – 60 000 грн), встановлений законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, а з «єдинників» I-III груп застосовується попередження;

ЗА недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці, порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі -в 5-тикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Зараз штраф становить 2 МЗП (у 2021 році – 12 000 грн).

Ще вводиться окремий штраф за порушення законодавства про відпустки. Його розмір становить 3 мінімальні зарплати (у 2021 році – 18 000 грн) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Зараз окремого виду штрафу КЗпП не встановлено.

Опубліковано за матеріалами порталу Антікор

 

Поділитися