Як правильно укласти договір про надання правової допомоги з адвокатом: роз’яснення

Фахівці Координаційного центру з надання правової допомоги нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Договір про надання правової (правничої) допомоги – це перший документ, який адвокат укладає з клієнтом, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором.

До договору про надання правової (правничої) допомоги застосовуються такі вимоги:

– загальні положення цивільного законодавства про договір;

– Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

– Правила адвокатської етики.

Стосовно форми і змісту договору про надання правової допомоги, то відповідно до ст. 27 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» обов’язковою умовою є письмова форма договору. Але договір може бути укладений і усно, якщо це:

– консультації, роз’яснення з правових питань, умова – запис у журналі та оформлення документу про оплату гонорару;

– невідкладна потреба правової допомоги клієнту за умови неможливості письмового оформлення за конкретних обставин, умова – письмова форма протягом трьох днів або в найближчий строк.

Зміст договору не може суперечити Конституції та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України.

Щодо підстав для відмови в укладенні договору (ст. 28 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), то адвокату забороняється укладати договір і він зобов’язаний відмовитись від виконання договору :

– у разі конфлікту інтересів або можливості його виникнення (ст. ст. 9, 20 Правил адвокатської етики);

– якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними, суперечать Конституції та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України;

– доручення клієнта виходить за межі професійних прав та обов’язків адвоката (ст. 19 Правил адвокатської етики);

– адвокат брав участь у відповідному провадженні і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;

– якщо виконання доручення може призвести до розголошення відомостей, що складають предмет адвокатської таємниці (ст. 10 Правил адвокатської етики), крім випадків наявності письмової згоди клієнта (ст. 22 Правил адвокатської етики);

– адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка бере участь в судочинстві, кримінальному провадженні тощо;

– виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членам його сім’ї, професійним обов’язкам, іншим обставинам, пов’язаним з конфліктом інтересів.

На вимогу клієнта до укладання договору адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) має повідомити про кваліфікацію по даній справі та можливе виникнення конфлікту інтересів (ст. 16 Правил адвокатської етики).

Адвокат має право відмовитись від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення.

Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги, адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання (ст. 17 Правил адвокатської етики).

Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що сталі йому відомі від особи, яка звернулась з пропозицією укладання договору (ч. 2 ст. 28 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Відповідно до ст. 15 Правил адвокатської етики сторонами договору є:

– адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання;

– клієнт або особа, яка діє в інтересах клієнта.

До договору про надання правової допомоги рекомендовано вносити і обов’язки клієнта:

– надавати адвокату повну і достовірну інформацію, документи, матеріали;

– повідомити адвоката про те, чи не пов’язаний клієнт іншим договором про правову допомогу з іншим адвокатом, адвокатським об’єднанням;

– протягом дії договору повідомляти адвоката та узгоджувати з ним вчинення будь-яких юридично значимих дій стосовно предмета договору.

Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням (закінченням строку дії договору).

Невиконання обов’язків адвоката при розірванні договору містить ознаки дисциплінарного проступку та є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності (ст. 35 Правил адвокатської етики).

Адвокат зобов’язаний:

– повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані для адвоката іншими особами під час виконання доручення;

– проінформувати щодо здійсненої роботи;

– передати копії процесуальних документів, наявних у адвоката.

Обов’язки адвоката, що випливають з принципів конфіденційності та конфлікту інтересів, діють і після завершення виконання договору.

Поділитися