Функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану: прийнято урядову постанову

7 травня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову № 564 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану», розроблену Держгеокадастром з дотриманням вимог статей 12-1, 20 Закону «Про правовий режим воєнного стану»Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»Документ набрав чинності 14 травня.

Постановою передбачено забезпечення в умовах воєнного стану в Україні захисту прав держави, фізичних та юридичних осіб, визначення особливостей ведення Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану в Україні, зокрема під час внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру та користування такими відомостями, у тому числі шляхом доступу до Державного земельного кадастру, оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, зокрема через Публічну кадастрову карту, що є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Зазначеним актом передбачається, зокрема, врегулювання питань щодо:

  • внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей виключно державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру та його територіальних органів, включеними до переліку державних кадастрових реєстраторів, якими в умовах воєнного стану в Україні здійснюються повноваження, визначені Законом «Про Державний земельний кадастр», який затверджується Держгеокадастром за погодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України;

  • затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру;

  • врегулювання в умовах воєнного стану в Україні надання відомостей з Державного земельного кадастру у визначених Законом випадках адміністраторами центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом «Про адміністративні послуги», або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин, у межах території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

  • запровадження обмежень щодо оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану в Україні, зокрема через Публічну кадастрову карту;

  • врегулювання питання надання доступу в умовах воєнного стану в Україні до Державного земельного кадастру користувачам, які мали такий доступ до 24 лютого 2022 року, та інших користувачів, які такого доступу не мали;

  • надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру про координати поворотних точок меж об’єктів Державного земельного кадастру надається через офіційний вебсайт Держгеокадастру у порядку, визначеному законодавством, лише державним кадастровим реєстраторам, а також особам, які в установленому законом порядку внесені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів і уповноважені на виконання під час дії воєнного стану в Україні на відповідних територіях обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних робіт, у тому числі для складання документації із землеустрою;

  • можливості підтвердження сплати адміністративного збору скрінкопією платіжного документа;

  • особливостей дотримання строків надання адміністративних послуг у сфері ведення Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану в Україні.

Також з метою спрощення адміністративних процедур вносяться зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17 жовтня 2012 р. № 1051, в частині удосконалення форм витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Держгеокадастр роз’яснив, що реалізація постанови забезпечить створення необхідних умов для відновлення роботи Державного земельного кадастру під час воєнного стану в Україні, впровадження механізму для захисту відомостей Державного земельного кадастру від несанкціонованого втручання сторонніх осіб, захисту прав держави, фізичних та юридичних осіб під час внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру та користування такими відомостями, у тому числі шляхом доступу до Державного земельного кадастру.

Поділитися