Діють зміни до Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

10 серпня 2022 року набрав чинності Закон № 2435-IX «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 2435), яким зокрема, уточнено норми щодо формування електронних первинних документів та подання консолідованої фінансової звітності.

Про це повідомляють фахівці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Законом № 2435, зокрема:

  • запроваджено категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств;

  • звільнено малі та середні групи від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності;

  • удосконалено окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі;

  • уточнено перелік підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, оприлюднюють консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом та вимоги до обов’язкових реквізитів первинних документів;

  • уточнено норми щодо формування електронних первинних документів: зокрема, залежно від характеру господарської операції та технології обробки облікової інформації до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. Первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційної системи, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови наявності накладеного на електронний документ електронного підпису чи печатки з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Закон № 2435 опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від 09.08.2022 № 162.

Поділитися