Банки відстежуватимуть зв’язки своїх клієнтів та їх контрагентів з державою-агресоркою

Національний банк зобов’язав банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

Відповідна постанова Правління НБУ від 16 березня 2023 року № 26 «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» набрала чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування (18 березня).

Постановою визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.

НБУ доручив банкам України та філіям іноземних банків в Україні забезпечити під час своєї діяльності виявлення та документування інформації про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави в обсязі згідно з додатком до постанови № 26 з метою виявлення клієнтів:

1) які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

2) які є юридичними особами, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

3) учасником (акціонером) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

4) кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

5) учасником (акціонером) яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

6) які є учасниками (акціонерами) юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

7) які є учасниками (акціонерами) юридичних осіб спільно з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

8) які є юридичними особами, у структурі управління та/або керівником яких є громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

9) які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України;

10) які мають ділові відносини з юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

11) які мають ділові відносини з юридичною особою, учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або громадянин держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особа, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та/або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України;

12) які є юридичними особами, що мають дочірні компанії, філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи на території держави, що здійснює збройну агресію проти України;

13) які володіють цінними паперами (крім акцій) юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або самої такої держави;

14) щодо яких під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів установлено, що джерело коштів, пов’язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України;

15) які здійснюють прямо та/або опосередковано передавання (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України.

Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

Регулятор пояснив, що збір і документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.

За матеріалами НБУ

Поділитися